Chráněné bydlení má zdravotně postiženým pomoci při začleňování do společnosti